Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in vissa nödvändiga personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till våra kunder på ett effektivt och säkert sätt.
Nedan följer en sammanfattning över vilka uppgifter vi samlar in, hur de samlas in, varför och hur de hanteras. Detta i enlighet med Dataskyddsförordningen.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Kontaktuppgifter: Namn, telefonnummer och e-post.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

– Kunden uppger själv sina uppgifter, antingen via telefon eller e-post
– Ifrån annan källa som till exempel allabolag.se

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster: Kundernas personuppgifter möjliggör för oss att levererarätt tjänster till rätt kund.
Fakturering: För att kunna hantera fakturering på ett bra och säkert sätt krävs vissa personuppgifter.

Rättslig grund: Avtal

För att kunna kontakta våra kunder vid behov: Våra avtal kräver vid vissa tillfällen kontinuerlig kontakt med kunder. Inga automatiska förlängningar av avtal sker heller utan ett nytt avtal föranledssåledes av en kundkontakt. För att kunna sköta den kontakten effektivt använder vi kundens kontaktuppgifter.

Rättslig grund: Avtal, intresseavvägning

För att följa lagar: Vi behandlar personuppgifter för att kunna följa lagar om bokföringsskyldighet.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund och ett syfte finns.

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

För att kunna driva en effektiv verksamhet och tillhandahålla kunderna en säker hantering delar vi
nödvändiga personuppgifter med Fortnox AB. Detta för att kunna sköta orderhantering, fakturering
och uppföljning på bästa sätt.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

De tjänster vi använder vid hantering av personuppgifter är lösenordsskyddade och endast behöriga
har tillgång.

HANTERINGSANSVARIG:

Albin Winge
070-751 61 28
info@albinwinge.se